Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nic nie jest poważne samo w sobie, nie jest w ogóle żadne. Wszystko jest  nijakie. Jeżeli sami nie nadamy rzeczom jakiegoś charakteru, utoniemy w tej  nijakości. Musimy stworzyć jakieś znaczenia, jeżeli ich nie ma w naturze.
— Sławomir Mrożek "Tango"
Reposted fromfilology filology viacrambie crambie

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl