Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

April 20 2015

Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza viaduuuli duuuli
Gaularfjellet National Tourist Route - Mist over the Sognefjord

April 19 2015

Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viacrambie crambie
Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj.
— Charles Bukowski
Reposted fromwhatu whatu viacrambie crambie
Patrz przed siebie, może zauważysz jak mnie nie ma.
— Fisz
Reposted fromstonerr stonerr viacrambie crambie
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— "Aleja bzów" Aleksandra Tyl
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacrambie crambie
Zapomnisz wiele rzeczy. Nie zapomnij tej jednej.
— Neil Gaiman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacrambie crambie
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viacrambie crambie
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viacrambie crambie
Najgorszy moment przychodzi wtedy, kiedy uzmysławiasz sobie, jak bardzo wszystko nie jest okej. Jak bardzo okłamujesz sama siebie, jak bardzo nie chcesz widzieć tego co się dzieje w okół. Jak przekłamujesz wszystkie fakty i sprowadzasz je do wersji wygodnej... Żeby tylko nie bolało, żeby tylko nie myśleć. I ogarnia Cię niespotykana samotność, otępienie. Nie możesz z nikim o tym pogadać, nie możesz nawet wyjść na papierosa i o tym pomilczeć. Jesteś sam ze sobą i tym co zjada Cię od środka.
— ~
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viacrambie crambie
Dostałaś pare chwil szczęścia i myślałaś, że nie będziesz cierpieć?
— głupia
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viacrambie crambie
Nie jestem szczęśliwa, po prostu przestałam być nieszczęśliwa.
— A
Reposted frominaf inaf viacrambie crambie
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen
Reposted fromloverdose loverdose viacrambie crambie
Niedobrze, gdy w imię kogoś traci się siebie.
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viacrambie crambie
We need at least one friend who understands what we do not say.
ELYSHA
Reposted frommayamar mayamar viacrambie crambie
Zawsze, zawsze, zawsze mów Jej, jak bardzo Ją kochasz (...)
— Gina L. Maxwell, Reguły Uległości
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viacrambie crambie
"Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego."
— Jonathan Carroll
Reposted fromfrom-the-inside from-the-inside viacrambie crambie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl